Thuis Hobby Werk Code WWW
HPV BLOEM Go Koor NS
Agenda Tochten Nieuws Lied Shirt

Groote Peel-route

De onderstaande tekst is overgenomen uit: ANWB/VVV Fietsgids Oostelijk Brabant

Deze route voert u door een landschap dat de laatste honderd jaar ingrijpend is veranderd. Tot het midden van de 19e eeuw was de Peel een bijna ontoegankelijk hoogveenmoeras met op de hogere delen stukjes heide en biezen en in de lagere delen vennen. Nu is het een modern open agrarisch landschap, dat wordt afgewisseld met kleine dorpen.

De systematische ontginning begon in het begin van de 19e eeuw en ging door tot ongeveer 1960 (Ospelse Peel). Eerst werd het hoogveen als turf afgegraven en daarna werd de vrijgekomen grond voor landbouw geschikt gemaakt. Sinds 1950 heeft de landbouw in de Peel zich stormachtig ontwikkeld van gemengd bedrijf tot agrarische industrie. Kunstmest, ruilverkavelingen, ontwateringen en mechanisatie waren daarbij sleutelwoorden. Gedurende grote delen van de tocht zult u grootschalige boerenbedrijven tegenkomen met intensieve veehouderij. Nergens in Nederland worden zoveel varkens, kippen en mestkalveren per km2 gehouden als hier en soms is dat goed te ruiken.

De uitgestrekte heide en venen zijn grotendeels verdwenen, maar de ruimte is gebleven. U kunt hier heerlijk fietsen zonder veel mensen tegen te komen. De route loopt langs een groot deel van het landschapspark de Groote Peel, dat alleen te voet toegankelijk is. Op verscheidene plaatsen heeft u een mooi uitzicht op dit unieke natuurgebied.

Waar u langs komt

Een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum 'De Peel' (voorheen Jan Vriends) in Asten zou een goed begin zijn van deze tocht. Hier vindt u informatie over de flora en fauna van de Peel. U treft er een kruidentuin aan, een vlindercollectie, een insectarium en een bijenhal. Een andere bekende bezienswaardigheid in dit dorp is het Nationaal Beiaard Museum.

Nadat u op de fiets gestapt bent, is de Voordeldonkse Broekloop het eerste riviertje dat u oversteekt. Het is een zijstroompje van de Aa. Later volgen de Eeuwelse Loop en de Astense Aa. Door de ontwateringstechnieken die werden toegepast bij de peelontginning, kregen deze beken veel meer water dan daarvoor. Om de doorvoercapaciteit te vergroten werden ze gekanaliseerd. Maar ook door ruilverkavelingen moest hun loop over grote afstanden worden aangepast. Van de ruim 400 km die het beekstelsel van de Aa meet, volgt nog maar ongeveer 10 km zijn oorspronkelijke bedding.

Nationaal Park De Groote Peel

Het Nationaal Park De Groote Peel meet 1300 ha en is het hart van het oude Peelgebied, dat eens ruim 30.000 ha besloeg. Het bestaat uit heidegebieden, kleine stukjes veenmoeras en vennen en geeft een goed beeld van het landschap vóór de ontginningen. Het meeste hoogveen is afgegraven. Alleen onder de oude peelwegen (hanen) is de dikke veenlaag bewaard gebleven. De Groote Peel is één van de belangrijkste vogelgebieden in West-Europa. Daarom zijn delen van het park gedurende de trek in het najaar (van 15 oktober tot 1 december) en gedurende het broedseizoen in het voorjaar (van 15 maart tot 15 juli) niet toegankelijk. De waterhuishouding van het gebied vormt een voortdurende zorg. Door de afwatering in de tijd dat het hoogveen nog volop werd afgegraven en de afwateringen die nu nog plaatsvinden in de (landbouw)gebieden eromheen, dreigt de Groote Peel te verdrogen. Een andere belangrijke bedreiging is de luchtverontreiniging. De uitstoot van ammoniak, medeveroorzaker van zure regen, is in dit gebied met zijn enorme veestapel erg hoog en tast de planten aan. Het bezoekerscentrum Mijl op Zeven (Moostdijk 28, Ospel), biedt de mogelijkheid de fietstocht af te wisselen met een wandeling (2 a 3 km). In het centrum kunt u gedetailleerde informatie krijgen over het ontstaan van het landschap en over de flora en fauna van dit natuurgebied. Het is geopend van 1 april tot 1 november en tijdens de kerstvakantie. Een bezoek is beslist de moeite waard.


Zie ook de informatie van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij.


Agenda Tochten Nieuws Lied Shirt
HPV BLOEM Go Koor NS
Thuis Hobby Werk Code WWW

Toni Cornelissen
17 maart 2000
toni@dse.nl
NetStat WorldStat W3C Validator