Thuis Hobby Werk Code WWW
HPV BLOEM Go Koor NS
Agenda Tochten Nieuws Lied Shirt

Kempenlandroute

Deze tocht is op 2 januari als Millenniumtocht door BLOEM gereden.
De onderstaande tekst is overgenomen uit: ANWB/VVV Fietsgids Midden-brabant en Kempenland

Deze route voort door het zuidelijk deel van de Brabantse en het noordelijk deel van de Belgische Kempen. Kempenland was vroeger een zeer arm gebied, omdat op de schrale zandgronden nauwelijks gewassen wilden groeien. Tegenwoordig trekt de streek vanwege zijn natuurschoon veel toeristen. Illustrafief in dit verband is het voorbeeld van de 'Acht Zaligheden'. Was dit tot in de 19e eeuw een min of meer spottende bijnaam voor de acht allerarmste dorpen in de Kempen, vandaag de dag is het een eretitel omdat er toeristen op af komen. Typerend voor de Kempische cultuur zijn de kleuren, die u langs de hele route in de kozijnen van veel huizen en boerderijen terugziet: okergeel, gebroken wit en dongkergroen.

Waar u langs komt

Een goed vertrekpunt is Eersel, een van de Acht Zaligheden. Het heeft een beschermd dorpsgezicht. Om het historische marktplein staat een aantal teutenhuizen, herkenbaar aan de levensboom in het raam boven de voordeur. Daar woonden in de 17e en 18e eeuw de handelaren, teuten, vaak arme boeren die op een slimme manier rijk waren geworden van de handel in koper, haar en stoffen.

In de 19e eeuw kreeg Eersel bekendheid door de sigarenindustrie, die veel heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van de Kempen. U fietst door een landelijk gebied met met een aantal aardige dorpen naar België. Vroeger werd het landschap voor een gorrt deel bepaald door uitgestrkete heidevelden. Tot aan het begin van de 20e eeuw vormden die het graasgebied voor het vee, dat mest moest leveren voor de akkers. Zonder mest was op de arme zandgronden niets te verbouwen. De functie van de heidevelden ing verloren toen rond 1900 de kunstmest werd ontdekt. Op de plaats van de heidevelden werden bossen aangelegd, de zogenaamde ontginningsbossen. De namen van deze bossen herinneren vaak nog aan de voormalige heidevelden. De bomen leverden hout voor de miojnen in Limburg en België.

De dorpen waar u doorkomt zijn Steensel, ook een van de Acht Zaligheden, Westerhoven en Bergeyk, die vermoedelijk al in de 4e eeuw als Frankische nederzetting werden gesticht, en Luyksgestel, dat in de 17e eeuw bekendheid kreeg door zijn koperteuten.

Vlak voor het Belgische teutendorp Lommel passeert u de landsgrens (grenspaal). De Belgische Kempen verschillen niet wezenlijk van de Nederlandse, al ogen de dorpen on-Nerderlands. Na Kerkhoven fietst u over een mooi fietspad langs het kanaal van Beverlo tot Wezel (met lelijke zinkfabriek). Provinciaal domein Zilvermeer is een populair recreatiegebied met talrijke oude vennen. Vennen komen veel voor in de Kempen en zijn ontstaan in laagtes in het zandgebied met een ondoorlatende bodemlaag. Regenwater kon er niet wegzakken, waardoog kleine meertjes ontstonden. Voorbij Mol wordt het landschap bepaald door heide en bos en voert de route door de dorpjes Millegen, Achterbos en Sluis. Voorbij het gehucht Blauwe Kei, dat zijn naam ontleent aan een - onder het zand verdwenen - grenssteen die de grens tussen Mol en Pistel markeerde, ligt de Zeven Heerlijkheden Heiden. Dit gebied dankt zijn naam aan het feit dat daar vroeger zeven plaatsen (Bergeyk, Eersel, Luyksgestel, Mol, Dessel, Balen en Lommel) aan elkaar grensden. De plek werd gemarkeerd door een steen. De Steen der Zeven Heerlijkheden - onopvallend verscholen in het struikgewas bij de beek - is volgens de overlevering bovendien een plek waar zeven grootgrondbezitters regelmatig bij elkaar kwamen om te vergaderen.

Postel is ontstaan rondom de Norbertijenen Abdij. De Abdij (1140) werd gesticht door ridder Fastradus van Utwich, met de bedoeling een klooster te stichten ten behoeve van de zedelijke en stoffelijke verheffing van de arme bewonders van de streek en een rustplaats voor reizigers. De abdij met abdijkerk (uit 1190), een oude poort, ringmuur en gracht, heeft tuinen die voor publiek toegankelijk zijn. Na Postel voert de route door een prachtig bosgebied. Ongemerkt krijd u Nederland weer binnen (grenssteen).

De Cartier heide, ooit eigendom van de Belgische baron Cartier de Marchenne, is
waarschijnlijk erg mooi, maar de tekst in het boekje houdt hier op. (TC)


Agenda Tochten Nieuws Lied Shirt
HPV BLOEM Go Koor NS
Thuis Hobby Werk Code WWW

Toni Cornelissen
8 januari 2000
toni@dse.nl
NetStat WorldStat W3C Validator